Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Miljöinspektör till Miljö och Hälsoskydd 2018-08-14
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2018-12-31
Kontaktpersoner 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2018-12-31
Familjehem 2018-12-31
Stödfamilj 2018-12-31
Kontaktfamilj 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Rektor till Grubbe skola 2018-08-09
Enhetschef till Måltidsservice 2018-08-13
Enhetschef till Umeåregionens brandförsvar, Räddningstjänst 2018-08-09
Enhetschef till Umeåregionens brandförsvar, Olycksförebyggande 2018-08-09
Biträdande rektor till Böleängskolan 2018-08-08
Rektor till Hissjö och Bullmarks skolor 2018-08-09
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2018-12-31
Kock till restaurang Översten 2018-07-26
Lokalvårdare till Städ- och verksamhetsservice 2018-07-05
Kultur och fritid
Vattenträningsinstruktör till Sävar Simhall, Fritid 2018-10-31
Badvärd till Sävar Simhall, Fritid 2018-10-31
Fritidsledare till Umeå Fritid, Sävar 2018-08-13
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2018-06-30
Fritidspedagog till Tavelsjö skola 2018-08-31
Djurvårdare/djurlärare till Forslundagymnasiet 2018-06-25
Grundskollärare i ma/No, en/sv åk 7-9 till Bräntbergsskolan 2018-06-28
Grundskollärare åk 7-9 sv/en, ma/no/tk, hk, mu, sp/bl till Hagaskolan 2018-06-25
Slöjdlärare textil till Hagaskolan 2018-06-25
Slöjdlärare i trä och metall till Sävar skola 2018-06-28
Fritidspedagog till Hissjö skola och fritids 2018-06-25
Förskollärare till förskolan Ejderdunet 2018-06-25
Gymnasielärare i företagsekonomi till Dragonskolan 2018-06-28
Grundskollärare trä- och metallslöjd till Grubbeskolan 2018-06-25
Lärare SFI och SO, Viva komvux 2018-06-27
Grundskollärare till åk 4-9 sv/en till Carlshöjdsskolan 2018-06-26
Grundskollärare åk 4-6 till Rödåselskola 2018-06-28
Förskollärare till förskolan Sandgärdan 2018-06-28
Yrkeslärare bygg till Dragonskolan 2018-06-25
Fritidspedagog till Sävar skola 2018-06-28
Fritidspedagog till Östermalmsskolan 2018-06-27
Grundskollärare åk 1-3 och åk 4-6 till Berghemsskolan 2018-08-06
Grundskollärare till åk 4-9 Hkk/svA till Carlshöjdsskolan 2018-06-28
Speciallärare/Specialpedagog till Carlshöjdsskolan 2018-06-28
Förskollärare till Kompassen 2018-07-02
Modersmålslärare i Kurdiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-08-06
Språkstödjare i nordsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-08-06
Studiehandledare i albanska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-08-06
Grundskollärare till Brännland skola 2018-06-28
Slöjdlärare textil, Berghemsskolan, Östra Ersbodaskolan, Ersmarksskolan 2018-08-06
Grundskollärare åk 4-6 sv/en till Storsjöskolan, Holmsund 2018-07-09
Grundskollärare åk 1-3 till Röbäcks skola 2018-07-03
Grundskollärare/specialpedagog till Tegs centralskola 2018-07-04
Elevkonsulent till Forslundagymnasiet 2018-08-02
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare till resursenheten IFO barn och unga 2018-07-02
Vård och omsorg
Sjuksköterskor 2018-08-13
Sommarjobb inom vård och omsorg 2018-07-31
Personliga assistenter åt en manlig brukare 2018-06-25
Personlig assistent, funktionshinderomsorgen vuxna 2018-07-05
Boendehandledare till Humlevägen 4, funktionshinderomsorgen vuxna 2018-07-31
Boendehandledare till barn och unga hemtjänst, Holmsund 2018-06-26
Logga in Prenumerera på jobb