Tjänst Sök senast
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2018-12-31
Kontaktpersoner 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2018-12-31
Familjehem 2018-12-31
Stödfamilj 2018-12-31
Kontaktfamilj 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Enhetschef till Umeåregionens brandförsvar, Räddningstjänst 2018-10-16
För- och grundskolechefer till För- och grundskolan 2018-08-20
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2018-12-31
Kultur och fritid
Vattenträningsinstruktör till Sävar Simhall, Fritid 2018-10-31
Badvärd till Sävar Simhall, Fritid 2018-10-31
Fritidsledarassistent till Umeå Fritid, extrajobb 2018-09-27
Idrottsplatsarbetare till Umeå fritid 2018-08-23
Pedagogiskt arbete
Speciallärare/svA till Carlshöjdsskolan 2018-08-21
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2018-12-31
Förskollärare till förskolan Smöret 2018-09-03
Grundskollärare åk 1-3 till Flurkmark skola 2018-08-20
Förskollärare till förskolan Varglyan 2018-08-27
Musiklärare åk 3-9, grundskollärare åk 1-3, Hörnefors centralskola 2018-08-20
Förskollärare till Västangårds förskola 2018-08-23
Förskollärare till Östra Ersbodaskolan 2018-08-23
Fritidspedagog till Östra Ersbodaskolan 2018-08-21
Studiehandledare i arabiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-08-21
Fritidspedagog till Mariebergsskolan 2018-08-23
Förskollärare till förskolan Sanda 2018-08-27
Grundskollärare sp/sv åk 7-9 till Tegs centralskola 2018-08-23
Förskollärare till förskolan Sandvik 2018-08-20
Förskollärare till Marinans förskola, Täfteå 2018-09-03
Grundskollärare åk 4-6 till Kasamarks skola 2018-08-27
Förskollärare till förskolan Rymden 2018-09-03
Förskollärare till förskolan Solen, Sävar 2018-09-13
Modersmålslärare i kurdiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-09-05
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Nämndsadministratör till Byggnadsnämnden 2018-08-23
GIS/GIT-utvecklare till Lantmäteri 2018-08-30
Drifttekniker till Fastighet 2018-09-03
Socialt och kurativt arbete
Skolpsykolog till gymnasieskolans elevhälsa 2018-08-30
Vård och omsorg
Sjuksköterskor 2018-08-27
Undersköterskor till Skräddarens vård-och omsorgsboende 2018-08-20
Personlig assistent till Hörnefors 2018-09-10
Extrajobb inom vård och omsorg 2018-12-31
Personlig assistent till Ersboda 2018-08-27
Undersköterska till Hemgården vård- och omsorgsboende 2018-08-23
Undersköterskor till Sjöjungfruns vård-och omsorgsboende 2018-08-30
Logga in Prenumerera på jobb