Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Controller till ekonomifunktionen 2018-10-22
Utvecklingsstrateg till Näringslivsservice 2018-11-08
Upphandlare till Upphandlingsbyrån 2018-11-07
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2018-12-31
Kontaktpersoner 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2018-12-31
Familjehem 2018-12-31
Stödfamilj 2018-12-31
Kontaktfamilj 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Enhetschef till Städ- och verksamhetsservice 2018-10-22
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2018-12-31
Kultur och fritid
Vattenträningsinstruktör till Sävar Simhall, Fritid 2018-10-31
Badvärd till Sävar Simhall, Fritid 2018-10-31
Programproducent/Utställningspedagog till Kvinnohistoriskt museum 2018-10-23
Bibliotekarie till Hörnefors 2018-11-07
Övriga yrken
Vaktmästare till Storsjöskolan och Skärgårdsskolan, Holmsund 2018-10-22
Sommarvikariat Brandmän i utryckningstjänst, Umeåregionens brandförsvar 2018-11-26
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2018-12-31
Gymnasielärare i fysik och matematik till Viva komvux 2018-10-31
Grundskollärare i ma/No till åk 4-9 Obbola skola 2018-10-29
Förskollärare till förskolan Plommonet 2018-10-24
Barnskötare till Stöcksjö förskola 2018-10-22
Förskollärare till förskolan Stengången 2018-11-15
Förskollärare till förskolan Ersdungen 2018-10-31
Grundskollärare till Hissjö skola 2018-10-31
Förskollärare till Nordstjärnan 2018-11-01
Förskollärare till Mården 2018-11-06
Resurspedagog till Midgårdsskolan 2018-10-25
Modersmålslärare i arabiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-10-22
Elevassistenter till gymnasiesärskolan 2018-11-08
Specialpedagog/speciallärare till Linneaskolan 2018-10-25
Gymnasielärare i ma och fy till Dragonskolans Elitidrottsgymnasium 2018-10-31
Stödpedagog med dari, arabiska, tigrinja eller somaliska som modersmål 2018-10-29
Förskollärare till förskolan Smöret 2018-11-29
Grundskollärare i svenska som andra språk till Viva komvux 2018-11-01
Fritidspedagog till Skärgårdsskolan, Holmsund 2018-11-05
Grundskollärare i idrott till Berghemsskolan 2018-10-25
Förskollärare till förskolan Marinan, Täfteå 2018-11-19
Elevassistent till Röbäcks skola 2018-10-25
Förskollärare till förskolan Fyren, Täfteå 2018-11-19
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Elektriker till Fastighet 2018-11-01
Förrättningslantmätare till Lantmäteri 2018-10-24
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare till Centrum mot våld i Umeå 2018-10-26
Socialsekreterare till Utredningsenheten IFO barn och unga 2018-10-31
Familjebehandlare till Familjegården Skogsdungen 2018-10-29
Vård och omsorg
Sjuksköterskor 2018-11-01
Extrajobb inom vård och omsorg 2018-12-31
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna 2018-10-29
Undersköterskor till Holmsund Vård- och omsorgsboende 2018-10-25
Sjuksköterska kväll och natt, Äldreomsorg 2018-11-01
Undersköterskor till hemtjänsten 2018-10-25
Boendehandledare natt till Rullstensgatan 2018-11-04
Personlig assistent till Centrala Umeå, funktionshinderomsorgen 2018-10-29
Undersköterskor till Solgården, Hörnefors 2018-11-04
Skolsköterska till gymnasieskolans Elevhälsa 2018-11-08
Logga in Prenumerera på jobb