Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Personalkonsult till Rekrytering och bemanning 2017-12-20
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2018-12-31
Kontaktpersoner 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2018-12-31
Mark- och exploateringschef till Mark- och exploatering 2018-01-10
Kultur och fritid
Gruppträningsinstruktörer till avdelning bad 2017-12-21
Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid 2017-12-21
Ungdomsassistent till Ungdomens hus 2018-01-08
Bibliotekarie till Ålidhemsbiblioteket 2017-12-11
Fritidskonsulent till fritid 2017-12-20
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2017-12-31
Kockar till nya förskolor på Berghem, Tomtebo och Böleäng, Måltidsservice 2017-12-18
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2017-12-31
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2017-12-13
Förskollärare till nya förskoleavdelningar på Berghem, Böleäng och Tomtebo 2018-01-08
Barnskötare till nya förskoleavdelningar på Berghem, Böleäng och Tomtebo 2018-01-08
Förskollärare till Stöcksjö förskola 2017-12-28
Grundskollärare i tyska till Carlshöjdsskolan 2017-12-28
Gymnasielärare i svenska som andra språk till Viva komvux 2018-01-29
Grundskollärare till Överboda skola 2017-12-11
Grundskollärare till Brännland skola 2017-12-18
Grundskollärare till Sörfors skola 2017-12-18
Förskollärare till förskolan Korallen, Sörmjöle 2017-12-11
Speciallärare/Specialpedagog till Carlshöjdsskolan 2017-12-18
Gymnasielärare i eng, ma, re. till barn- fritidsprogr, Dragonskolan 2017-12-11
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten 2017-12-14
Förskollärare till Förskolan Grönstenen 2017-12-14
Speciallärare/pedagog till Hagaskolan 2017-12-12
Grundskollärare i ty, en, sp, en/sv, ma/NO och idh till Hagaskolan 2017-12-14
Förskollärare till förskolan Pluto i Hissjö 2017-12-29
Fritidspedagog till Sävar skola 2017-12-20
Förskollärare till Förskolan Tvillingen 2017-12-13
Språk- läs- och skrivkonsulent till Elevhälsan för- och grundskolan 2018-01-10
Barnskötare till förskolan kornetten 2017-12-12
Förskollärare till Nordstjärnan 2018-01-11
Grundskollärare tiil åk 1-3 Obbola skola 2017-12-14
Pedagoger till Pedagogiskt stödcentrum, Björken 2017-12-11
Modersmålslärare i meänkieli, Kompetenscentrum, flerspråkighet 2017-12-14
Grundskollärare till Kasamarks skola 2017-12-18
Gymnasielärare i Kemi och Matematik till Midgårdsskolan 2018-01-02
Förskollärare till förskolan Östermalm 2017-12-18
Elevassistent till Sävar skola 2017-12-19
Fritidspedagog till Västangårds skola 2017-12-28
Grundskollärare till Sjöfruskolan 2017-12-20
Förskollärare till förskolan Prosten 2017-12-20
Fritidspedagog till Östra Ersbodaskolan 2017-12-21
Specialpedagog till Västra gymnasiet, introduktionsprogrammet 2017-12-28
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Kartingenjör till Detaljplaneringen 2017-12-14
Biträdande Byggprojektledare till Fastighet 2017-12-18
Kart-/lantmäteriingenjör till Lantmäteri 2018-01-09
Socialt och kurativt arbete
Hantverkspedagog/Handledare till AROS Sysselsättning, Socialpsykiatrin 2017-12-14
Socialsekreterare till Centrum mot våld i Umeå 2017-12-14
Personlig assistent, Umeå med omnejd 2017-12-14
Personlig assistent till barn och unga, funktionshinderomsorgen 2017-12-20
Socialsekreterare till Alkohol- och drogmottagningen 2017-12-11
Behandlingsassistent till Kvinnoboendet Hera 2017-12-14
Personlig assistent till Norrmjöle 2017-12-21
Familjebehandlare till familjebehandling i öppenvård, IFO 2017-12-11
Boendehandledare till Nabbvägen, socialpsykiatrin 2017-12-20
Studie- och yrkesvägledare till Språkintroduktion 2017-12-19
Socialsekreterare till Utredningsenheten IFO unga 2018-01-09
Vård och omsorg
Extrajobb inom vård och omsorg 2017-12-31
Sjuksköterskor 2017-12-14
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna 2018-01-31
Undersköterska till hemtjänsten i Hörnefors 2017-12-14
Undersköterskor till Hemgården Vård -och omsorgsboende 2017-12-13
Sjuksköterskor till äldreomsorg 2017-12-14
Övriga yrken
Sommarvikariat, Brandmän i utryckningstjänst 2018-01-04
Logga in Prenumerera på jobb