Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Administratör till Viva kompetenscentrum 2018-12-18
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2018-12-31
Kontaktpersoner 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2018-12-31
Familjehem 2018-12-31
Stödfamilj 2018-12-31
Kontaktfamilj 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Rektor till Kasamarks skola 2019-01-07
Rektor Introduktionsprogrammen IMA, Umeå gymnasieskolor 2019-01-07
Enhetschef för Pedagogisk omsorg 2019-01-07
Förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-16
Bygglovchef till Bygglov 2019-01-21
Rektor till Skärsgårdsskolan i Holmsund 2019-01-07
Kultur och fritid
Badmästare/Badpersonal med anläggningsansvar till Sävar Simhall 2019-01-31
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2018-12-31
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2018-12-31
Förskollärare till förskolan Plommonet 2018-12-19
Grundskollärare åk 1-3 Östermalmsskolan 2018-12-17
Förskollärare till förskoleklass Östermalmsskolan 2018-12-17
Förskollärare till Berghemsskolan 2018-12-17
Grundskollärare till Berghemsskolan 2018-12-17
Grundskollärare åk 4-6 till Berghemsskolan 2018-12-17
Elevassistent till Storsjö förskola, Holmsund 2018-12-20
Grundskollärare till Maja Beskowsskolan 2019-01-24
Specialpedagog/speciallärare till Maja Beskowsskolan 2019-01-24
Fritidspedagog med inriktning idrott till Böleängsskolan 2018-12-20
Elevassistent till gymnasiesärskolan, Dragonskolan 2019-01-07
Grundskollärare till Tomtebogårds skola 2018-12-17
Fritidspedagog till Kasamark 2018-12-19
Grundskollärare idrott och engelska till Linneaskolan 2018-12-20
Fritidspedagog till Sävar skola 2018-12-17
Gymnasielärare i engelska, Forslundagymnasiet 2018-12-20
Grundskollärare i Sv/Eng till Västangårds skola 2018-12-20
Barnskötare till förskolan Sandvik, Holmsund 2018-12-20
Resurspedagog till Midgårdsskolan 2018-12-20
Grundskollärare i ma/no till Ålidhemsskolan 2019-01-10
Förskollärare till förskolan Gungan, Sävar 2019-01-03
Förskollärare till Flurkmark förskola 2019-01-07
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Samhällsplanerare med inriktning infrastruktur till Övergripande planering 2019-01-17
Utvecklingsstrateg till Övergripande planering 2019-01-17
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare till Familjehemscentrum 2019-01-09
Familjebehandlare till Familjegården Skogsdungen 2018-12-19
Socialsekreterare till placeringsgruppen 2019-01-02
Vård och omsorg
Extrajobb inom vård och omsorg 2018-12-31
Personlig assistent till Hörnefors 2018-12-17
Personlig assistent till brukare på Ersboda 2018-12-27
Sjuksköterskor, Vård- och omsorgsboende, HSIH och Funktionshinderomsorgen 2019-01-31
Hemtjänst natt till Hörnefors 2019-01-03
Undersköterskor till Prästsjögården 2018-12-27
Boendehandledare till Storgatan 118/Frida åslunds gränd/Hoppet 2018-12-20
Sjuksköterska till Funktionshinderomsorgen vuxna 2018-12-20
Undersköterska till Ersboda vård- och omsorgsboende 2019-01-10
Undersköterska till Dragonens vård- och omsorgsboende 2018-12-27
Logga in Prenumerera på jobb