Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Kommunikatör till Familjehemscentrum, kommunikationsenheten 2018-02-20
Upphandlare till Upphandlingsbyrån 2018-02-22
Nämndsekreterare/administratör till Umeå brandförsvar 2018-03-01
Förhandlare till Personalfunktionen 2018-02-26
Arbetsmarknadskonsulent till Mellansteget, Viva arbetsmarknad 2018-02-28
Arbetsmarknadskonsulent till Viva arbetsmarknad Vuxentorget 2018-02-28
Administratör till Städ- och verksamhetsservice 2018-02-20
Ekonom till Ekonomifunktionen 2018-03-01
Etableringsansvarig näringslivsutvecklare till Näringslivsservice 2018-04-09
Administratör till Gator och parker 2018-03-01
Handläggare till Gator och parker 2018-03-01
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2018-12-31
Kontaktpersoner 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Miljö- och hälsoskyddschef till Miljö och hälsoskydd 2018-02-26
Enhetschefer sommarvikariat, Stöd och omsorg 2018-02-20
Arbetsledare för restaurering, Fritid - Fiske 2018-02-28
Chef till fastighetsdrift, Fastighet 2018-02-28
Rektor till Hagaskolan 2018-02-26
Biträdande verksamhetschef till Vård- och omsorgsboende 2018-02-28
Biträdande verksamhetschef bemanningsekonomi, Vård- och omsorgsboende 2018-02-28
Kultur och fritid
Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid 2018-05-31
Gruppträningsinstruktörer till avdelning bad 2018-05-31
Bibliotekarie med skolbiblioteksansvar i Hörnefors 2018-03-19
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2018-12-31
Ekonomibiträden och kock till Måltidsservice 2018-02-26
Pedagogiskt arbete
Förskollärare till nya förskoleavdelningar på Berghem och Böleäng. 2018-02-28
Barnskötare till nya förskoleavdelningar på Berghem och Böleäng 2018-02-28
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2018-06-30
Gymnasielärare i svenska som andra språk till Viva komvux 2018-03-28
Grundskollärare till Sävar skola 2018-02-22
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2018-03-12
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten 2018-02-26
Yrkeslärare till Industritekniska programmet 2018-03-26
Barnskötare till personalpool inom förskola 2018-02-26
Förskollärare till förskolan Reveljen 2018-02-28
Fritidspedagog till Bullmark fritidshem och skola 2018-03-07
Grundskollärare till Tegs centralskola 2018-03-06
Förskollärare till förskolan Tränset 2018-02-28
Förskollärare till Sörfors förskola 2018-03-05
Grundskollärare till Hörnefors centralskola 2018-03-12
Barnskötare till Västangårds förskola 2018-03-08
Förskollärare till förskolan Prosten 2018-03-05
Specialpedagog till Språkintroduktion 2018-03-01
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Driftingenjör till Fastighet 2018-03-20
Byggnadsinspektör till Bygglov 2018-03-05
Ingenjörsstudenter sökes för projektarbete 2018-03-12
Drifttekniker till fastighetsdrift, Fastighet 2018-03-06
Elektriker till Fastighet 2018-03-06
Anläggningsarbetare till Gator och parker 2018-03-13
Socialt och kurativt arbete
Personliga assistenter till Ersboda 2018-03-01
Personliga assistenter till Röbäck 2018-02-28
Fritidsledare till Korttidstillsyn 2018-02-26
Vård och omsorg
Semestervikariat Sjuksköterskor 2018-02-22
Sjuksköterska kväll/natt till äldreomsorgen 2018-03-08
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna 2018-02-28
Sommarjobb/extrajobb inom vård och omsorg 2018-06-30
Semestervikariat sjuksköterska till Hälso- och sjukvård i hemmet 2018-04-30
Semestervikariat undersköterska till Hälso- och sjukvård i hemmet 2018-04-30
Semestervikariat arbetsterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet 2018-04-30
Semestervikariat fysioterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet 2018-04-30
Boendehandledare till Kuratorvägen korttidsboende 2018-02-26
Undersköterska till Holmsund Vård- och omsorgsboende 2018-02-26
Sjuksköterska till Solgårdens vård- och omsorgsboende 2018-02-22
Boendehandledare till Frukt och Ostvägens korttidsboende 2018-02-26
Undersköterska till Dragonens vård-och omsorgsboende 2018-02-22
Undersköterskor till Marielund vård-och omsorgsboende 2018-03-15
Undersköterska till hemtjänsten 2018-02-28
Undersköterskor till Ersboda vård- och omsorgsboende 2018-02-26
Sjuksköterska till Funktionshinderomsorgen vuxna 2018-03-05
Personlig assistent, funktionshinderomsorgen 2018-03-15
Övriga yrken
Parkarbetare till Gator och parker 2018-03-12
Logga in Prenumerera på jobb