Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Ekonom till kundgruppen 2019-08-19
Ekonom - Inköpsprocessen/Redovisning 2019-08-19
Arvoderade uppdrag
Familjehem 2019-12-31
Stödfamilj 2019-12-31
Kontaktfamilj 2019-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2019-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2019-12-31
Kontaktpersoner 2019-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2019-12-31
Chefer och verksamhetsledare
HR-chef till vård och omsorg 2019-08-14
Biträdande Verksamhetschef till Funktionshinderomsorgen 2019-08-18
Kultur och fritid
Gruppträningsinstruktör till Navet och Sävar simhall 2019-07-15
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2019-12-31
Kock till Tegelslagarens kök, Måltidsservice 2019-07-24
Måltidsbiträden till Måltidsservice 2019-08-07
Pedagogiskt arbete
Modersmålslärare i turkiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2019-07-31
Lärare i fritidshem till Carlshöjdsskolan 2019-08-29
Lärare i fritidshem till Västangård skola 2019-08-05
Grundskollärare ma/no till Bräntbergsskolan 2019-07-26
Förskollärare till Flurkmark förskola 2019-07-31
Grundskollärare i sv/en till Hagaskolan 2019-08-05
Musiklärare till Ersdungens skola 2019-08-05
Modersmålslärare i dari till Kompetenscentrum för flerspråkighet 2019-07-31
Förskollärare till förskolan Grönstenen 2019-07-31
Studiehandledare/modersmålslärare i badini 2019-07-31
Förskollärare till personalpool inom förskola 2019-07-31
Förskollärare till Hedlunda förskola 2019-08-01
Grundskollärare åk 4-6 Kasamarks skola 2019-07-31
Barnskötare till förskolan Ersmark och Tvillingen 2019-08-15
Barnskötare till förskolan Kornetten 2019-08-01
Barnskötare till förskolan Missionären 2019-08-07
Förskollärare till förskolan Lundagård 2019-08-08
Grundskollärare till Hörnefors centralskola 2019-08-05
Barnskötare med undersköterskekompetens till förskolan Lundagård 2019-08-08
Barnskötare till Överboda förskola 2019-08-01
Förskollärare till förskolan Sandvik 2019-07-22
Grundskollärare i sv till Grundsärskolan Hagaskolan 2019-08-14
Fritidspedagog till Kasamarks skola 2019-07-26
Fritidspedagog till Stöcke skola 2019-08-01
Grundskollärare i idrott till Berghemsskolan 2019-07-31
Elevassistent till Ålidhemsskolan 2019-07-25
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Fastighetsskötare till Fastighet, område väst 2019-08-19
Byggprojektledare/Garantisamordnare till Fastighet 2019-08-05
Drifttekniker till Fastighet 2019-08-12
Socialt och kurativt arbete
Skolpsykologer till för- och grundskolans elevhälsa 2019-08-01
Vård och omsorg
Sommarjobb och extrajobb inom vård och omsorg 2019-07-22
Undersköterska till nattpatrullen, Kommunal hemtjänst 2019-08-12
Undersköterskor/omvårdspersonal till Lundagård vård- och omsorgsboende 2019-07-15
Sjuksköterska till Funktionshinderomsorgen vuxna 2019-07-18
Personliga assistenter till funktionshinderomsorgen 2019-08-29
Logga in Prenumerera på jobb