Tjänst Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Ekonom till kundgruppen 2019-05-02
Ekonom till kundgruppen - Sommarvikariat 2019-05-02
Arvoderade uppdrag
Familjehem 2019-12-31
Stödfamilj 2019-12-31
Kontaktfamilj 2019-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen 2019-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna 2019-12-31
Kontaktpersoner 2019-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna 2019-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Avdelningschef till Fritid Unga 2019-04-29
Ekonomichef till Utbildningsförvaltningen 2019-04-29
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice 2019-12-31
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet 2019-06-30
Förskollärare till Rosendal förskola 2019-04-30
Elevassistent till Storsjö förskola, Holmsund 2019-04-29
Grundskollärare till åk f-3 med start HT-19 2019-05-08
Grundskollärare till åk 4-6, 7-9 med start HT-19 2019-05-08
Musiklärare till Umeå Musikskola 2019-04-25
Lärare i fritidshem med start HT-19 2019-05-08
Yrkeslärare till Industritekniska programmet 2019-04-29
Specialpedagog till Storsjöskolan 2019-04-29
Förskollärare till samiska förskolan Hublluo 2019-04-30
Förskollärare till förskolan Rymden 2019-04-30
Specialpedagog till Hagaskolan 2019-05-02
Yrkeslärare till El- och energiprogrammet, Dragonskolan 2019-04-30
Speciallärare till Backen skola 2019-05-02
Extrajobb inom förskola, fritids och grundskola till kommunens ytterområden 2019-12-31
Grundskollärare åk 7-9 sommarskola på Hagaskolan 2019-05-16
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Landskapsarkitekt till Gator och parker 2019-05-06
Fastighetsskötare till Fastighet, område Södra 2019-05-06
Socialt och kurativt arbete
Personligt ombud 2019-04-29
Skolpsykolog till gymnasieskolans Elevhälsa, Utbildningsförvaltningen 2019-04-29
Skolkuratorer till för- och grundskolans elevhälsa 2019-05-02
Skolpsykologer till för- och grundskolans elevhälsa 2019-05-02
Vård och omsorg
Sjuksköterskor, Vård- och omsorgsboende, HSIH och Funktionshinderomsorgen 2019-05-07
Sommarjobb och extrajobb inom vård och omsorg 2019-07-22
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna 2019-04-29
Semestervikariat undersköterskor till Hälso- och sjukvård i hemmet 2019-04-30
Personlig assistent till funktionshinderomsorgen 2019-04-30
Personlig assistent till brukare i Sävar 2019-04-30
Sommarjobb vård & omsorg i Hörnefors, Sävar, Tavelsjö och Holmsund/Obbola 2019-06-17
Undersköterska till Hemgårdens servicehus 2019-04-25
Skolsköterska till gymnasieskolans Elevhälsa 2019-04-29
Sjuksköterska till Eriksdals Vård- och omsorgsboende, Holmsund 2019-04-29
Undersköterskor till Solgården, Hörnefors 2019-05-13
Fysioterapeut till äldreomsorgen 2019-04-25
Undersköterska till Backen/Umedalen hemtjänst 2019-04-29
Distriktssköterska/Sjuksköterska, hemsjukvården 2019-05-02
Omvårdspersonal till Skräddaren, vård och omsorgsboende 2019-04-30
Verksamhetsassistent till äldreomsorgen, Vård- och omsorgsboende 2019-05-06
Omvårdspersonal natt till Ersboda vård- och omsorgsboende 2019-04-25
Undersköterskor till Nordstjärnans vård- och omsorgsboende 2019-05-08
Sjuksköterska till Funktionshinderomsorgen vuxna 2019-05-08
Övriga yrken
Vaktmästare till Dragonskolan 2019-05-06
Vaktmästare till Väven 2019-05-20
Logga in Prenumerera på jobb