Tjänst Ort Sök senast
Processledare för UmeBrå, Fritid Umeå 2017-11-23
Sjuksköterska kväll/natt till äldreomsorgen Umeå 2017-11-23
Grundskollärare till Carlshöjdsskolan Umeå 2017-11-23
Fritidspedagog till Mariebergsskolan Umeå 2017-11-23
Barnskötare till förskolan Mjölken Umeå 2017-11-23
Socialsekreterare till Utredningsenheten IFO unga Umeå 2017-11-23
Grundskollärare till Tomtebogårds skola Umeå 2017-11-23
Förskollärare till Ersmarks förskola Ersmark 2017-11-27
Byggnadsinspektör till Bygglov Umeå 2017-11-27
Chef till Detaljplanering Umeå 2017-11-27
Grundskollärare till Överboda skola Överboda 2017-11-27
Förskollärare till förskolan Månskenet Umeå 2017-11-27
Förskollärare till förskolan Lundagård Umeå 2017-11-27
Logoped till Kompetenscentrum språk och kommunikation Umeå 2017-11-27
Utställningsproducent till Kvinnohistoriskt museum Umeå 2017-11-27
Arbetsterapeut/arbetskonsulent till Daglig verksamhet Umeå 2017-11-27
Förskollärare till Förskolan Hedlunda Umeå 2017-11-27
Förskollärare till förskolan Mården Umeå 2017-11-27
Personlig assistent Umeå 2017-11-27
Fastighetsskötare till Fastighet, Västra och Södra förvaltningsområdet Umeå 2017-11-27
Idrottsplatsarbetare till Umeå fritid Umeå 2017-11-27
Vaktmästare till Tegs centralskola Umeå 2017-11-27
Administratörer till Område utbildning, Sävar Sävar 2017-11-28
Grundskollärare till Ersängsskolan Umeå 2017-11-29
Elevassistent till Obbola skola Obbola 2017-11-30
Förskollärare till förskolan Prosten Umeå 2017-11-30
Grundskollärare åk 1-3 till Östermalmsskolan Umeå 2017-11-30
Elevassistent till Botsmarks skola Botsmark 2017-11-30
Grundskollärare till Sävar skola Sävar 2017-11-30
Gymnasielärare i svenska som andra språk till Viva komvux Umeå 2017-11-30
Grundskollärare till Täfteå skola Täfteå 2017-11-30
Förskollärare till förskolan Växthuset Umeå 2017-11-30
Undersköterskor till nattpatrullen Umeå 2017-11-30
Studie- och yrkesvägledare till organisation, studie- och yrkesvägledning Umeå 2017-11-30
Fritidsledare till Carlshöjdsskolan Umeå 2017-11-30
Dramapedagog till Kulturcentrum Umeå 2017-12-04
Fritidsledare till Linneaskolan Umeå 2017-12-04
Undersköterska till Dragonens vård-och omsorgsboende Umeå 2017-12-04
Förskollärare till förskolan Gungan, Sävar Sävar 2017-12-04
Kock till Nordstjärnan kök, Måltidsservice Umeå 2017-12-04
Boendehandledare till Särskilt boende och Ordinärt boende, Socialpsykiatrin Umeå 2017-12-04
Speciallärare/Specialpedagog till Carlshöjdsskolan Umeå 2017-12-04
Administratör till Område utbildning umeå 2017-12-04
Fritidspedagog till Sjöfruskolan Umeå 2017-12-04
Barnskötare till förskolan Passaren Umeå 2017-12-04
Dagbarnvårdare till Rödåbygdens familjedaghem Rödåsel 2017-12-05
Personlig assistent till centrala Umeå Umeå 2017-12-05
Ungdomsassistent till Ungdomens hus Umeå 2017-12-06
Grundskollärare i ma och NO till Linneaskolan Umeå 2017-12-06
Scentekniker, ljus och ljud till Hamnmagasinet Umeå 2017-12-07
Förskollärare till Stöcksjö förskola Stöcksjö 2017-12-07
Yrkeslärare Mark och Anläggning till Forslundagymnasiet Umeå 2017-12-07
Modersmålslärare i nordsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-12-07
Modersmålslärare i arabiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-12-07
Fritidspedagog till Hörnefors Centralskola Hörnefors 2017-12-07
Modersmålslärare i engelska till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-12-07
Badmästare/badpersonal med anläggningsansvar till Sävar Simhall, Fritid Umeå 2017-12-07
Specialpedagog till Hedlundaskolan Umeå 2017-12-07
Förskollärare/Ateljerista till Hedlunda Förskola Umeå 2017-12-07
Grundskollärare till Brännland skola Brännland 2017-12-11
Grundskollärare till Sörfors skola Sörfors 2017-12-11
Förskollärare till förskolan Korallen, Sörmjöle Sörmjöle 2017-12-11
Gymnasielärare i eng, ma, re. till barn- fritidsprogr, Dragonskolan Umeå 2017-12-11
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-12-13
Kartingenjör till Detaljplaneringen Umeå 2017-12-14
Sjuksköterskor Umeå 2017-12-14
Hantverkspedagog/Handledare till AROS Sysselsättning, Socialpsykiatrin Umeå 2017-12-14
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten Umeå 2017-12-14
Socialsekreterare till Centrum mot våld i Umeå Umeå 2017-12-14
Biträdande Byggprojektledare till Fastighet Umeå 2017-12-18
Gruppträningsinstruktörer till avdelning bad Umeå 2017-12-21
Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid Umeå 2017-12-21
Extrajobb inom vård och omsorg Umeå 2017-12-31
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2017-12-31
Extrajobb inom måltidsservice Umeå 2017-12-31
Förskollärare till nya förskoleavdelningar på Berghem, Böleäng och Tomtebo Umeå 2018-01-08
Barnskötare till nya förskoleavdelningar på Berghem, Böleäng och Tomtebo Umeå 2018-01-08
Avlösare i hemmet inom område vuxna Umeå 2018-12-31
Kontaktpersoner Umeå 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna Umeå 2018-12-31
Logga in Prenumerera på jobb