Tjänst Ort Sök senast
Sjuksköterskor Umeå 2018-08-13
Fritidspedagog till Östermalmsskolan Umeå 2018-06-27
Extrajobb inom måltidsservice Umeå 2018-12-31
Stödfamilj Umeå 2018-12-31
Kontaktfamilj Umeå 2018-12-31
Enhetschef till Umeåregionens brandförsvar, Räddningstjänst Umeå 2018-08-09
Enhetschef till Umeåregionens brandförsvar, Olycksförebyggande Umeå 2018-08-09
Grundskollärare till åk 4-9 sv/en till Carlshöjdsskolan Umeå 2018-06-26
Förskollärare till förskolan Sandgärdan Umeå 2018-06-28
Biträdande rektor till Böleängskolan Umeå 2018-08-08
Yrkeslärare bygg till Dragonskolan Umeå 2018-06-25
Fritidsledare till Umeå Fritid, Sävar Umeå 2018-08-13
Grundskollärare åk 1-3 och åk 4-6 till Berghemsskolan Umeå 2018-08-06
Grundskollärare trä- och metallslöjd till Grubbeskolan Umeå 2018-06-25
Grundskollärare till åk 4-9 Hkk/svA till Carlshöjdsskolan Umeå 2018-06-28
Speciallärare/Specialpedagog till Carlshöjdsskolan Umeå 2018-06-28
Förskollärare till Kompassen Umeå 2018-07-02
Modersmålslärare i Kurdiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2018-08-06
Språkstödjare i nordsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2018-08-06
Studiehandledare i albanska till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2018-08-06
Lokalvårdare till Städ- och verksamhetsservice Umeå 2018-07-05
Slöjdlärare textil, Berghemsskolan, Östra Ersbodaskolan, Ersmarksskolan Umeå 2018-08-06
Grundskollärare åk 1-3 till Röbäcks skola Umeå 2018-07-03
Grundskollärare/specialpedagog till Tegs centralskola Umeå 2018-07-04
Elevkonsulent till Forslundagymnasiet Umeå 2018-08-02
Lärare SFI och SO, Viva komvux Umeå 2018-06-27
Familjehem Umeå 2018-12-31
Gymnasielärare i företagsekonomi till Dragonskolan Umeå 2018-06-28
Enhetschef till Måltidsservice Umeå 2018-08-13
Avlösare i hemmet inom område vuxna Umeå 2018-12-31
Kontaktpersoner Umeå 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna Umeå 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen Umeå 2018-12-31
Sommarjobb inom vård och omsorg Umeå 2018-07-31
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2018-06-30
Personliga assistenter åt en manlig brukare Umeå 2018-06-25
Miljöinspektör till Miljö och Hälsoskydd Umeå 2018-08-14
Socialsekreterare till resursenheten IFO barn och unga Umeå 2018-07-02
Djurvårdare/djurlärare till Forslundagymnasiet Umeå 2018-06-25
Personlig assistent, funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-07-05
Rektor till Hissjö och Bullmarks skolor Umeå 2018-08-09
Badvärd till Sävar Simhall, Fritid Umeå 2018-10-31
Kock till restaurang Översten Umeå 2018-07-26
Förskollärare till förskolan Ejderdunet Umeå 2018-06-25
Slöjdlärare textil till Hagaskolan Umeå 2018-06-25
Grundskollärare åk 7-9 sv/en, ma/no/tk, hk, mu, sp/bl till Hagaskolan Umeå 2018-06-25
Grundskollärare i ma/No, en/sv åk 7-9 till Bräntbergsskolan Umeå 2018-06-28
Rektor till Grubbe skola Umeå 2018-08-09
Boendehandledare till Humlevägen 4, funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-07-31
Fritidspedagog till Tavelsjö skola Tavelsjö 2018-08-31
Slöjdlärare i trä och metall till Sävar skola Sävar 2018-06-28
Fritidspedagog till Sävar skola Sävar 2018-06-28
Vattenträningsinstruktör till Sävar Simhall, Fritid Sävar 2018-10-31
Grundskollärare åk 4-6 till Rödåselskola Rödåsel 2018-06-28
Boendehandledare till barn och unga hemtjänst, Holmsund Holmsund 2018-06-26
Grundskollärare åk 4-6 sv/en till Storsjöskolan, Holmsund Holmsund 2018-07-09
Fritidspedagog till Hissjö skola och fritids Hissjö 2018-06-25
Grundskollärare till Brännland skola Brännland 2018-06-28
Logga in Prenumerera på jobb