Tjänst Ort Sök senast
Extrajobb inom måltidsservice Umeå 2018-12-31
Avlösare i hemmet inom område vuxna Umeå 2018-12-31
Kontaktpersoner Umeå 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna Umeå 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen Umeå 2018-12-31
Sommarjobb/extrajobb inom vård och omsorg Umeå 2018-06-30
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2018-06-30
Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid Umeå 2018-05-31
Gruppträningsinstruktörer till avdelning bad Umeå 2018-05-31
Semestervikariat sjuksköterska till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Semestervikariat undersköterska till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Semestervikariat arbetsterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Semestervikariat fysioterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Etableringsansvarig näringslivsutvecklare till Näringslivsservice Umeå 2018-04-09
Gymnasielärare i svenska som andra språk till Viva komvux Umeå 2018-03-28
Yrkeslärare till Industritekniska programmet Umeå 2018-03-26
Driftingenjör till Fastighet Umeå 2018-03-20
Bibliotekarie med skolbiblioteksansvar i Hörnefors Hörnefors 2018-03-19
Undersköterskor till Marielund vård-och omsorgsboende Umeå 2018-03-15
Personlig assistent, funktionshinderomsorgen Umeå 2018-03-15
Anläggningsarbetare till Gator och parker Umeå 2018-03-13
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2018-03-12
Parkarbetare till Gator och parker Umeå 2018-03-12
Ingenjörsstudenter sökes för projektarbete Umeå 2018-03-12
Grundskollärare till Hörnefors centralskola Hörnefors 2018-03-12
Sjuksköterska kväll/natt till äldreomsorgen Umeå 2018-03-08
Barnskötare till Västangårds förskola Umeå 2018-03-08
Fritidspedagog till Bullmark fritidshem och skola Bullmark 2018-03-07
Drifttekniker till fastighetsdrift, Fastighet Umeå 2018-03-06
Elektriker till Fastighet Umeå 2018-03-06
Grundskollärare till Tegs centralskola Umeå 2018-03-06
Byggnadsinspektör till Bygglov Umeå 2018-03-05
Förskollärare till Sörfors förskola Sörfors 2018-03-05
Sjuksköterska till Funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-03-05
Förskollärare till förskolan Prosten Umeå 2018-03-05
Personliga assistenter till Ersboda Umeå 2018-03-01
Nämndsekreterare/administratör till Umeå brandförsvar Umeå 2018-03-01
Ekonom till Ekonomifunktionen Umeå 2018-03-01
Specialpedagog till Språkintroduktion Umeå 2018-03-01
Administratör till Gator och parker Umeå 2018-03-01
Handläggare till Gator och parker Umeå 2018-03-01
Förskollärare till nya förskoleavdelningar på Berghem och Böleäng. Umeå 2018-02-28
Barnskötare till nya förskoleavdelningar på Berghem och Böleäng Umeå 2018-02-28
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-02-28
Personliga assistenter till Röbäck Umeå 2018-02-28
Arbetsledare för restaurering, Fritid - Fiske Umeå 2018-02-28
Chef till fastighetsdrift, Fastighet Umeå 2018-02-28
Arbetsmarknadskonsulent till Mellansteget, Viva arbetsmarknad Umeå 2018-02-28
Förskollärare till förskolan Reveljen Umeå 2018-02-28
Arbetsmarknadskonsulent till Viva arbetsmarknad Vuxentorget Umeå 2018-02-28
Biträdande verksamhetschef till Vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-28
Biträdande verksamhetschef bemanningsekonomi, Vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-28
Förskollärare till förskolan Tränset Umeå 2018-02-28
Undersköterska till hemtjänsten Umeå 2018-02-28
Boendehandledare till Kuratorvägen korttidsboende Umeå 2018-02-26
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten Umeå 2018-02-26
Miljö- och hälsoskyddschef till Miljö och hälsoskydd Umeå 2018-02-26
Undersköterska till Holmsund Vård- och omsorgsboende Holmsund 2018-02-26
Förhandlare till Personalfunktionen Umeå 2018-02-26
Rektor till Hagaskolan Umeå 2018-02-26
Barnskötare till personalpool inom förskola Umeå 2018-02-26
Ekonomibiträden och kock till Måltidsservice Umeå 2018-02-26
Boendehandledare till Frukt och Ostvägens korttidsboende Umeå 2018-02-26
Undersköterskor till Ersboda vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-26
Fritidsledare till Korttidstillsyn Umeå 2018-02-26
Semestervikariat Sjuksköterskor Umeå 2018-02-22
Grundskollärare till Sävar skola Sävar 2018-02-22
Upphandlare till Upphandlingsbyrån Umeå 2018-02-22
Sjuksköterska till Solgårdens vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-22
Undersköterska till Dragonens vård-och omsorgsboende Umeå 2018-02-22
Kommunikatör till Familjehemscentrum, kommunikationsenheten Umeå 2018-02-20
Enhetschefer sommarvikariat, Stöd och omsorg Umeå 2018-02-20
Administratör till Städ- och verksamhetsservice Umeå 2018-02-20
Logga in Prenumerera på jobb