Tjänst Ort Sista datum
Administration, ekonomi och juridik
Färdtjänstkonsulent till Gator och parker Umeå 2017-11-08
Jurist till bygglov och kommunledningsstaben Umeå 2017-11-09
Processledare för UmeBrå, Fritid Umeå 2017-11-23
Chefer och verksamhetsledare
Ekonomichef med inriktning Tillväxt och Samhällsbyggnad, Ekonomifunktionen Umeå 2017-10-30
Rektor/förskolechef till Kasamark och Yttersjö Umeå 2017-10-23
Chef till område Miljöskydd Umeå 2017-10-31
Upphandlingschef till Upphandlingsbyrån Umeå 2017-10-30
Arbetsledare till Gator och Parker, Parkdriften Umeå 2017-11-15
Rektor/förskolechef till Stöcke skola Stöcke 2017-10-23
Förskolechef till Område syd Umeå 2017-10-25
Kultur och fritid
Turistinformatör till Visit Umeå turistcenter Umeå 2017-11-30
Bibliotekarie till Ersbodabiblioteket Umeå 2017-11-06
Scentekniker, ljus och ljud till Hamnmagasinet Umeå 2017-12-07
Övriga yrken
Ekonomibiträde till Måltidsservice Umeå 2017-10-30
Kock till Fridhemsgymnasiet Umeå 2017-10-31
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2017-12-31
Gymnasielärare i fysik och matematik till Viva komvux Umeå 2017-11-06
Förskollärare till Nordstjärnan Umeå 2017-11-02
Fritidspedagog till Stöcke skola Umeå 2017-10-23
Förskollärare till Sörfors förskola Sörfors 2017-11-06
Grundskollärare till Stöcke skola Umeå 2017-10-30
Pedagogisk resurs till Rödåsel skola Rödåsel 2017-10-25
Grundskollärare till Tomtebogård skola Umeå 2017-10-31
Elevassistent till Sörmjöle skola Sörmjöle 2017-11-02
Grundskollärare till Hörnefors centralskola Umeå 2017-11-02
Elevassistent till Ersängsskolan, träningsskolan Umeå 2017-10-26
Speciallärare/specialpedagog Särskild utbildning för vuxna Umeå 2017-11-06
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-12-13
Förskollärare till Förskolan Tvillingen Ersmark 2017-11-02
Fritidspedagog till Skärgårdsskolan Holmsund 2017-10-31
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten Umeå 2017-11-06
Förskollärare till förskolan Pennan Umeå 2017-11-07
Modersmålslärare i dari till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-10-30
Socialt och kurativt arbete
Integrationsassistenter till ensamkommande barn Umeå 2017-10-24
Socialsekreterare Första linjen Norra, Ålidhems familjecentral Umeå 2017-10-26
Teknikarbeten
Kartingenjör till Detaljplaneringen Umeå 2017-11-03
Planeringsassistent till Detaljplaneringen Umeå 2017-11-02
Planhandläggare till Detaljplaneringen Umeå 2017-11-02
Snickare till Byggservice Umeå 2017-10-23
Exploateringsingenjör till Mark och exploatering Umeå 2017-10-25
Målare till Byggservice Umeå 2017-10-23
Energirådgivare till hållbarhetsprojekt, Miljö och hälsoskydd Umeå 2017-11-13
Vård och omsorg
Extrajobb inom vård och omsorg Umeå 2017-12-31
Sjuksköterskor Umeå 2017-11-15
Undersköterska natt Solgården, Hörnefors Hörnefors 2017-10-23
Hemtjänst natt till Hörnefors Umeå 2017-10-23
Undersköterska till Marielund vård-och omsorgsboende Umeå 2017-11-09
Undersköterskor till Bruksbacken Vård- och omsorgsboende Sävar 2017-10-30
Undersköterskor till Ersboda och Holmsunds hemtjänst Umeå 2017-10-30
Undersköterskor till nattpatrullen Umeå 2017-10-26
Undersköterska till Ersboda vård och omsorgsboende Umeå 2017-10-30
Biståndshandläggare till utredning funktionshinderomsorg Umeå 2017-11-20
Logga in Prenumerera på jobb