Tjänst Ort Sök senast
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna Umeå 2018-12-31
Kontaktpersoner Umeå 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna Umeå 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen Umeå 2018-12-31
Familjehem Umeå 2018-12-31
Stödfamilj Umeå 2018-12-31
Kontaktfamilj Umeå 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Rektor till Mariehemsskolan Umeå 2018-10-08
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice Umeå 2018-12-31
Kultur och fritid
Vattenträningsinstruktör till Sävar Simhall, Fritid Sävar 2018-10-31
Badvärd till Sävar Simhall, Fritid Umeå 2018-10-31
Fritidsledarassistent till Umeå Fritid, extrajobb Umeå 2018-09-27
Utställningsproducent till Kvinnohistoriskt museum Umeå 2018-10-04
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2018-12-31
Förskollärare till förskolan Stengärdan Umeå 2018-09-27
Elevassistent till Hagaskolan Umeå 2018-09-26
Barnskötare till förskolan Böle Umeå 2018-09-27
Gymnasielärare i fysik och matematik till Viva komvux Umeå 2018-10-31
Fritidspedagog till Innertavle skola Umeå 2018-09-27
Elevassistent till en kille på Hagaskolan Umeå 2018-09-27
Grundskollärare Idrott/svenska till Bräntbergsskolan Umeå 2018-10-03
Barnskötare till förskolan Kornetten Umeå 2018-09-26
Elevkonsulent till Dragonskolan Umeå 2018-09-27
Grundskollärare i ma/No till åk 4-9 Obbola skola Obbola 2018-10-29
Specialpedagog/speciallärare, Östermalmsskolan Umeå 2018-10-04
Specialpedagog till Språkintroduktion Umeå 2018-10-01
Förskollärare till förskolan Granbacken Sävar 2018-10-02
Förskollärare till förskolan Korallen, Sörmjöle Sörmjöle 2018-10-15
Grundskollärare sv åk 6 till Östermalmsskolan Umeå 2018-10-08
Förskollärare till Förskolan Pilbacken Umeå 2018-10-10
Fritidspedagog till Tomtebogård skola Umeå 2018-10-18
Förskollärare i förskoleklass/Fritidshem Linblomman Skola Umeå 2018-10-08
Grundskollärare åk 1-3 i SvA till Ålidhemsskolan Umeå 2018-10-08
Förskollärare till förskolan Plommonet Umeå 2018-10-10
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Exploateringsingenjör till Mark och exploatering Umeå 2018-10-01
Elektriker till Fastighet Umeå 2018-10-03
Brandingenjörer/brandinspektörer till Umeåregionens brandförsvar Umeå 2018-10-08
Samordnare till hållbarhetsprojekt, Miljö- och hälsoskydd Umeå 2018-10-12
Socialt och kurativt arbete
Familjebehandlare till Individ och familjeomsorg för barn och unga Umeå 2018-10-01
Vård och omsorg
Sjuksköterskor Umeå 2018-10-08
Extrajobb inom vård och omsorg Umeå 2018-12-31
Undersköterskor/Omvårdnadspersonal till Marielund vård-och omsorgsboende Umeå 2018-09-27
Personlig assistent till centrala Umeå, funktionshinderomsorg Umeå 2018-09-27
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-10-29
Boendehandledare till Humlevägen, funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-09-27
Undersköterskor till Nordstjärnans vård-och omsorgsboende Umeå 2018-10-01
Personliga assistenter sökes till en tjej på Ersboda. Umeå 2018-09-26
Undersköterska till Dragonens vård- och omsorgsboende Umeå 2018-09-28
Personlig assistent, funktionshinderomsorgen Umeå 2018-10-08
Handledare till AROS Sysselsättning, Funktionshinderomsorg Umeå 2018-10-15
Undersköterska till Hemgården vård- och omsorgsboende Umeå 2018-10-01
Undersköterskor till nattpatrullen Umeå 2018-10-03
Undersköterska natt till Ersboda vård- och omsorgsboende Umeå 2018-10-15
Personlig assistent till funktionshinderomsorgen Umeå 2018-10-11
Undersköterska till Ersboda hemtjänst Umeå 2018-10-08
Personlig assistent till brukare på Ersboda Umeå 2018-10-15
Skolkurator till Viva Komvux Umeå 2018-10-15
Boendehandledare till Språkgränd, Individ- och familjeomsorg Umeå 2018-10-09
Logga in Prenumerera på jobb