Tjänst Ort Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Personalkonsult till Rekrytering och bemanning Umeå 2017-12-20
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna Umeå 2018-12-31
Kontaktpersoner Umeå 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna Umeå 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen Umeå 2018-12-31
Mark- och exploateringschef till Mark- och exploatering Umeå 2018-01-10
Kultur och fritid
Gruppträningsinstruktörer till avdelning bad Umeå 2017-12-21
Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid Umeå 2017-12-21
Ungdomsassistent till Ungdomens hus Umeå 2018-01-08
Bibliotekarie till Ålidhemsbiblioteket Umeå 2017-12-11
Fritidskonsulent till fritid Umeå 2017-12-20
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice Umeå 2017-12-31
Kockar till nya förskolor på Berghem, Tomtebo och Böleäng, Måltidsservice Umeå 2017-12-18
Pedagogiskt arbete
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2017-12-31
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2017-12-13
Förskollärare till nya förskoleavdelningar på Berghem, Böleäng och Tomtebo Umeå 2018-01-08
Barnskötare till nya förskoleavdelningar på Berghem, Böleäng och Tomtebo Umeå 2018-01-08
Förskollärare till Stöcksjö förskola Stöcksjö 2017-12-28
Grundskollärare i tyska till Carlshöjdsskolan Umeå 2017-12-28
Gymnasielärare i svenska som andra språk till Viva komvux Umeå 2018-01-29
Grundskollärare till Överboda skola Överboda 2017-12-11
Grundskollärare till Brännland skola Brännland 2017-12-18
Grundskollärare till Sörfors skola Sörfors 2017-12-18
Förskollärare till förskolan Korallen, Sörmjöle Sörmjöle 2017-12-11
Speciallärare/Specialpedagog till Carlshöjdsskolan Umeå 2017-12-18
Gymnasielärare i eng, ma, re. till barn- fritidsprogr, Dragonskolan Umeå 2017-12-11
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten Umeå 2017-12-14
Förskollärare till Förskolan Grönstenen Umeå 2017-12-14
Speciallärare/pedagog till Hagaskolan Umeå 2017-12-12
Grundskollärare i ty, en, sp, en/sv, ma/NO och idh till Hagaskolan Umeå 2017-12-14
Förskollärare till förskolan Pluto i Hissjö Hissjö 2017-12-29
Fritidspedagog till Sävar skola Sävar 2017-12-20
Förskollärare till Förskolan Tvillingen Ersmark 2017-12-13
Språk- läs- och skrivkonsulent till Elevhälsan för- och grundskolan Umeå 2018-01-10
Barnskötare till förskolan kornetten Umeå 2017-12-12
Förskollärare till Nordstjärnan Umeå 2018-01-11
Grundskollärare tiil åk 1-3 Obbola skola Obbola 2017-12-14
Pedagoger till Pedagogiskt stödcentrum, Björken Umeå 2017-12-11
Modersmålslärare i meänkieli, Kompetenscentrum, flerspråkighet Umeå 2017-12-14
Grundskollärare till Kasamarks skola Kasmark 2017-12-18
Gymnasielärare i Kemi och Matematik till Midgårdsskolan Umeå 2018-01-02
Förskollärare till förskolan Östermalm Umeå 2017-12-18
Elevassistent till Sävar skola Umeå 2017-12-19
Fritidspedagog till Västangårds skola Umeå 2017-12-28
Grundskollärare till Sjöfruskolan Umeå 2017-12-20
Förskollärare till förskolan Prosten Umeå 2017-12-20
Fritidspedagog till Östra Ersbodaskolan Umeå 2017-12-21
Specialpedagog till Västra gymnasiet, introduktionsprogrammet Umeå 2017-12-28
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Kartingenjör till Detaljplaneringen Umeå 2017-12-14
Biträdande Byggprojektledare till Fastighet Umeå 2017-12-18
Kart-/lantmäteriingenjör till Lantmäteri Umeå 2018-01-09
Socialt och kurativt arbete
Hantverkspedagog/Handledare till AROS Sysselsättning, Socialpsykiatrin Umeå 2017-12-14
Socialsekreterare till Centrum mot våld i Umeå Umeå 2017-12-14
Personlig assistent, Umeå med omnejd Umeå 2017-12-14
Personlig assistent till barn och unga, funktionshinderomsorgen Umeå 2017-12-20
Socialsekreterare till Alkohol- och drogmottagningen Umeå 2017-12-11
Behandlingsassistent till Kvinnoboendet Hera Umeå 2017-12-14
Personlig assistent till Norrmjöle Norrmjöle 2017-12-21
Familjebehandlare till familjebehandling i öppenvård, IFO Umeå 2017-12-11
Boendehandledare till Nabbvägen, socialpsykiatrin Umeå 2017-12-20
Studie- och yrkesvägledare till Språkintroduktion Umeå 2017-12-19
Socialsekreterare till Utredningsenheten IFO unga Umeå 2018-01-09
Vård och omsorg
Extrajobb inom vård och omsorg Umeå 2017-12-31
Sjuksköterskor Umeå 2017-12-14
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-01-31
Undersköterska till hemtjänsten i Hörnefors Hörnefors 2017-12-14
Undersköterskor till Hemgården Vård -och omsorgsboende Umeå 2017-12-13
Sjuksköterskor till äldreomsorg Umeå 2017-12-14
Övriga yrken
Sommarvikariat, Brandmän i utryckningstjänst Umeå 2018-01-04
Logga in Prenumerera på jobb