Tjänst Ort Sök senast
Administration, ekonomi och juridik
Kommunikatör till Familjehemscentrum, kommunikationsenheten Umeå 2018-02-20
Upphandlare till Upphandlingsbyrån Umeå 2018-02-22
Nämndsekreterare/administratör till Umeå brandförsvar Umeå 2018-03-01
Förhandlare till Personalfunktionen Umeå 2018-02-26
Arbetsmarknadskonsulent till Mellansteget, Viva arbetsmarknad Umeå 2018-02-28
Arbetsmarknadskonsulent till Viva arbetsmarknad Vuxentorget Umeå 2018-02-28
Administratör till Städ- och verksamhetsservice Umeå 2018-02-20
Ekonom till Ekonomifunktionen Umeå 2018-03-01
Etableringsansvarig näringslivsutvecklare till Näringslivsservice Umeå 2018-04-09
Administratör till Gator och parker Umeå 2018-03-01
Handläggare till Gator och parker Umeå 2018-03-01
Arvoderade uppdrag
Avlösare i hemmet inom område vuxna Umeå 2018-12-31
Kontaktpersoner Umeå 2018-12-31
Ledsagare och avlösare till barn, unga och vuxna Umeå 2018-12-31
God man för vuxna inom Umeåregionen Umeå 2018-12-31
Chefer och verksamhetsledare
Miljö- och hälsoskyddschef till Miljö och hälsoskydd Umeå 2018-02-26
Enhetschefer sommarvikariat, Stöd och omsorg Umeå 2018-02-20
Arbetsledare för restaurering, Fritid - Fiske Umeå 2018-02-28
Chef till fastighetsdrift, Fastighet Umeå 2018-02-28
Rektor till Hagaskolan Umeå 2018-02-26
Biträdande verksamhetschef till Vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-28
Biträdande verksamhetschef bemanningsekonomi, Vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-28
Kultur och fritid
Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid Umeå 2018-05-31
Gruppträningsinstruktörer till avdelning bad Umeå 2018-05-31
Bibliotekarie med skolbiblioteksansvar i Hörnefors Hörnefors 2018-03-19
Kök, städ och service
Extrajobb inom måltidsservice Umeå 2018-12-31
Ekonomibiträden och kock till Måltidsservice Umeå 2018-02-26
Pedagogiskt arbete
Förskollärare till nya förskoleavdelningar på Berghem och Böleäng. Umeå 2018-02-28
Barnskötare till nya förskoleavdelningar på Berghem och Böleäng Umeå 2018-02-28
Extrajobb inom förskola, fritids, grundskola och gymnasiet Umeå 2018-06-30
Gymnasielärare i svenska som andra språk till Viva komvux Umeå 2018-03-28
Grundskollärare till Sävar skola Sävar 2018-02-22
Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå 2018-03-12
Teckenspråkslärare till Hörselverksamheten Umeå 2018-02-26
Yrkeslärare till Industritekniska programmet Umeå 2018-03-26
Barnskötare till personalpool inom förskola Umeå 2018-02-26
Förskollärare till förskolan Reveljen Umeå 2018-02-28
Fritidspedagog till Bullmark fritidshem och skola Bullmark 2018-03-07
Grundskollärare till Tegs centralskola Umeå 2018-03-06
Förskollärare till förskolan Tränset Umeå 2018-02-28
Förskollärare till Sörfors förskola Sörfors 2018-03-05
Grundskollärare till Hörnefors centralskola Hörnefors 2018-03-12
Barnskötare till Västangårds förskola Umeå 2018-03-08
Förskollärare till förskolan Prosten Umeå 2018-03-05
Specialpedagog till Språkintroduktion Umeå 2018-03-01
Samhällsplanering, fastighet och teknik
Driftingenjör till Fastighet Umeå 2018-03-20
Byggnadsinspektör till Bygglov Umeå 2018-03-05
Ingenjörsstudenter sökes för projektarbete Umeå 2018-03-12
Drifttekniker till fastighetsdrift, Fastighet Umeå 2018-03-06
Elektriker till Fastighet Umeå 2018-03-06
Anläggningsarbetare till Gator och parker Umeå 2018-03-13
Socialt och kurativt arbete
Personliga assistenter till Ersboda Umeå 2018-03-01
Personliga assistenter till Röbäck Umeå 2018-02-28
Fritidsledare till Korttidstillsyn Umeå 2018-02-26
Vård och omsorg
Semestervikariat Sjuksköterskor Umeå 2018-02-22
Sjuksköterska kväll/natt till äldreomsorgen Umeå 2018-03-08
Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-02-28
Sommarjobb/extrajobb inom vård och omsorg Umeå 2018-06-30
Semestervikariat sjuksköterska till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Semestervikariat undersköterska till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Semestervikariat arbetsterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Semestervikariat fysioterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet Umeå 2018-04-30
Boendehandledare till Kuratorvägen korttidsboende Umeå 2018-02-26
Undersköterska till Holmsund Vård- och omsorgsboende Holmsund 2018-02-26
Sjuksköterska till Solgårdens vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-22
Boendehandledare till Frukt och Ostvägens korttidsboende Umeå 2018-02-26
Undersköterska till Dragonens vård-och omsorgsboende Umeå 2018-02-22
Undersköterskor till Marielund vård-och omsorgsboende Umeå 2018-03-15
Undersköterska till hemtjänsten Umeå 2018-02-28
Undersköterskor till Ersboda vård- och omsorgsboende Umeå 2018-02-26
Sjuksköterska till Funktionshinderomsorgen vuxna Umeå 2018-03-05
Personlig assistent, funktionshinderomsorgen Umeå 2018-03-15
Övriga yrken
Parkarbetare till Gator och parker Umeå 2018-03-12
Logga in Prenumerera på jobb